Albrandswaard

Schouder aan schouder voor jong en ouder

Home

OPA Albrandswaard is een beweging van jongeren en ouderen, van vrijwilligers en door vrijwilligers die een belang gemeenschappelijk hebben namelijk het belang van Albrandswaarders. We zijn niet links en we zijn niet rechts . Wij kennen geen partijbelang slechts het belang van Albrandswaard telt bij ons. Wij hechten sterk aan een aanpak waarbij de gemeenschap voor haar onderlinge (humane) diensten voor een belangrijk deel op vrijwilligers steunt of mensen die (tijdelijk) van overheidssteun afhankelijk zijn.

De reden dat OPA zoveel belang hecht aan vrijwilligerswerk is dat vrijwilligers reeds hebben aangetoond niet het eigen belang maar dat van de ander(en) voor op te stellen. Een ander kenmerk van de politiek bij OPA is, dat zij gezamenlijk tot standpuntbepaling komen. Eensgezindheid staat bij OPA voorop. Dit kan alleen als een goede uitwisseling van de feiten plaatsvindt en belangen worden afgewogen tegen het grote Albrandswaards belang.

Recent Nieuws

Artikel: Algemene beschouwingen 8 november 2016

Algemene beschouwingen 8 november 2016

11 november 2016

Als je de gemiddelde inwoner van Nederland vraagt welk beeld hij of zij heeft van de politiek dan is dat weinig positief. Onbetrouwbaar, zakkenvullers, draaikonten zijn de meest gehoorde termen. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de landelijke poli... Lees meer

Artikel: De algemene beschouwing van OPA

De algemene beschouwing van OPA

28 juni 2016

De algemene beschouwing van OPA in de gemeenteraad van Albrandswaard, op 27 juni 2016,

Voorzitter, OPA heeft geen 8 minuten nodig voor haar algemene beschouwingen over het afgelopen jaar. Van ons geen betoog zoals zich dat bij de toenmalig... Lees meer

Artikel: Zoeklocaties sociale woningbouw (statushouders)

Zoeklocaties sociale woningbouw (statushouders)

22 juni 2016

De OPA fractie heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel 1095109 inzake de lokatiekeuze extra woningbouw. Met betrekking tot de beslispunten kunnen wij u op voorhand meedelen dat de OPA fractie alle studie en onderzoek op een drietal lokaties op v... Lees meer

Artikel: OPA: andere verdeling van statushouders

OPA: andere verdeling van statushouders

27 mei 2016

ALBRANDSWAARD - OPA wil dat de gemeente Albrandswaard de Provincie Zuid-Holland vraagt te kijken naar een andere verdeelsleutel bij de verdeling van zogenaamde statushouders. Dat kwam naar voren in een motie tijdens de gemeenteraadsvergadering op ... Lees meer